Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Ээлжит 7-р хуралдааны хурлын тогтоол
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 01-09
2 Ээлжит 6-р хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-27 01
3 Ээлжит 5-р хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-14 01-04
4 Эээлжит бус хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-06 01-03
5 ээлжит дөрөвдүгээр хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 01-13
6 2019 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-10 01-08
7 2018 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-04-13 01-08
8 2017 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-01-30 01-04
9 2016 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-06-18 01-06
10 2015 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-03-03 01-08
11 2014 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2014-08-02 01-09
12 2013 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2013-01-01 01-08
13 2012 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2012-05-02 01-36
14 2011 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2011-06-29 01-09
15 2010 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2010-07-06 01-08
16 2009 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2009-04-15 01-09
17 2008 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2008-05-11 01-09
18 2007 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2007-07-09 01-08
19 2006 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2006-04-27 01-09
20 2006 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2005-12-03 01

УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ, ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ-ИЙГ 1998 ОНД БАТАЛСАН БӨГӨӨД ЦАГААТГУУЛАХ ТУХАЙ ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ ХУГАЦАА 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН. ИЙМД ХУУЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГА БУЙ ЭСЭХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.

санал өгсөн: 12
8 / 67%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
4 / 33%