Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Ээлжит 7-р хуралдааны хурлын тогтоол
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 01-09
2 Ээлжит 6-р хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-27 01
3 Ээлжит 5-р хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-14 01-04
4 Эээлжит бус хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-06 01-03
5 ээлжит дөрөвдүгээр хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 01-13
6 УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-21 30
7 ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-13 29
8 ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 23
9 УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-26 22
10 шагнаж урамшуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 21
11 Хуралдааны тов хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-22 19
12 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-08 18
13 хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-08 17
14 Ээлжийн амралт олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 16
15 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 15
16 Шагналд тодорхойлж уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 14
17 Шагналд тодорхойлж уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 13
18 Шагналд тодорхойлж уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 12
19 Шагналд тодорхойлж уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 11
20 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 10
21 Байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-05 09
22 Алдарт эхийн одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-11 08
23 Сонгуулийн хэсэг байгуулж нутаг дэвсгэрийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-18 07
24 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-15 05
25 ээлжит бус хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-15 06
26 Саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-12 04
27 А.Баянмөнхийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-04 01
28 Б.Батчимэгийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-04 02
29 ээлжит бус хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-04 03
30 2019 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-10 01-08
31 2018 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-04-13 01-08
32 2017 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-01-30 01-04
33 2016 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-06-18 01-06
34 2015 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-03-03 01-08
35 2015 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-20 01-59
36 2014 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2014-08-02 01-09
37 2014 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-02 01-13
38 2013 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-07 01-69
39 2013 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2013-01-01 01-08
40 2012 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2012-05-02 01-36
41 2012 тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-10 01-36
42 2011 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2011-06-29 01-09
43 2011 оны тэргүүлэгчдийн тогтоол
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-20 01-30
44 2010 хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2010-07-06 01-08
45 2010 тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-18 01-38
46 2009 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2009-04-15 01-09
47 2009 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-15 01-54
48 2008 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2008-05-11 01-09
49 2008 оны хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2008-01-28 01-67
50 2007 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2007-07-09 01-08
51 2007 тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2007-01-08 01-77
52 2006 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2006-04-27 01-09
53 2006 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2006-01-06 01-55
54 2006 оны хурлын тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2005-12-03 01
55 2005 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2005-01-12 01-25

УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ, ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ-ИЙГ 1998 ОНД БАТАЛСАН БӨГӨӨД ЦАГААТГУУЛАХ ТУХАЙ ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ ХУГАЦАА 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН. ИЙМД ХУУЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГА БУЙ ЭСЭХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.

санал өгсөн: 12
8 / 67%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
4 / 33%