Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-21 30
2 ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-13 29
3 ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 23
4 УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-26 22
5 шагнаж урамшуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 21
6 Хуралдааны тов хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-22 19
7 хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-08 17
8 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-08 18
9 Шагналд тодорхойлж уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 14
10 Шагналд тодорхойлж уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 13
11 Шагналд тодорхойлж уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 12
12 Шагналд тодорхойлж уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 11
13 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 15
14 Ээлжийн амралт олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-22 16
15 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 10
16 Байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-05 09
17 Алдарт эхийн одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-11 08
18 Сонгуулийн хэсэг байгуулж нутаг дэвсгэрийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-18 07
19 ээлжит бус хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-15 06
20 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-15 05
21 Саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-12 04
22 ээлжит бус хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-04 03
23 А.Баянмөнхийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-04 01
24 Б.Батчимэгийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-04 02
25 2015 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-20 01-59
26 2014 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-02 01-13
27 2013 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-07 01-69
28 2012 тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-10 01-36
29 2011 оны тэргүүлэгчдийн тогтоол
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-20 01-30
30 2010 тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-18 01-38
31 2009 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-15 01-54
32 2008 оны хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2008-01-28 01-67
33 2007 тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2007-01-08 01-77
34 2006 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2006-01-06 01-55
35 2005 оны тэргүүлэгчдийн тогтоолууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2005-01-12 01-25

УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ, ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ-ИЙГ 1998 ОНД БАТАЛСАН БӨГӨӨД ЦАГААТГУУЛАХ ТУХАЙ ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ ХУГАЦАА 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН. ИЙМД ХУУЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГА БУЙ ЭСЭХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.

санал өгсөн: 12
8 / 67%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
4 / 33%