Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Хууль сурталчлах аян зарлалаа.

2014-12-12

ИТХ-ын даргаас гаргасан удирдамжийн дагуу 2014 оны  11 сарын 10-24-ны өдрийг хүртэл 14 хоногийн хугацаатай “Хууль сурталчлах аян” зарлалаа. Аяны хүрээнд ЕБС-ийн 9-11 ангийн 165 сурагчдад ГХУС хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамхины хяналтын тухай хуулиар мэдээлэл хийж “Хуулиа мэдье-Хуулиа дээдлэе”  сэдэвт дэвжээ тэмцээн зохион байгуулж 1-2-р байранд 11 ангийн баг, 3-р байранд 9 –р ангийн баг шалгарч нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд Ч.Чунагсүрэн захиралтай Ар-Мөнх Манлай ХХК шагналын 100.0 төгрөгөөр ивээн  тэтгэж оролцоо. 11 сарын 19-ны өдөр  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хууль болон Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам, төсвийн тухай хуулиар 75 иргэн, төрийн байгууллагын албан хаагчдын дунд сургалт зохион байгууллаа.

УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ, ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ-ИЙГ 1998 ОНД БАТАЛСАН БӨГӨӨД ЦАГААТГУУЛАХ ТУХАЙ ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ ХУГАЦАА 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН. ИЙМД ХУУЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГА БУЙ ЭСЭХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.

санал өгсөн: 12
8 / 67%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
4 / 33%