Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ

Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Өгийннуур сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

2014-11-07

Тус сумын Иргэний танхимд төрийн болон төрийн бус байгууллага, ААНБ, иргэд оролцсон  "Хоггүй цэвэр сайхан-Өгийнуурын төлөө хамдаа"хэлэлцүүлэгийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Сум орон нутаг, амьдарч буй орчноо хоггүй цэвэр сайхан байлгахад олон нийтийн оролцоог хангаж  тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх ,гарцыг хайх зорилготой байлаа. Хэлэлцүүлэгийн дүнд тулгамдаж байгаа 13 асуудлыг нэн тэргүүнд шийдвэрлэхээр болов. 

УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ, ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ-ИЙГ 1998 ОНД БАТАЛСАН БӨГӨӨД ЦАГААТГУУЛАХ ТУХАЙ ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ ХУГАЦАА 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН. ИЙМД ХУУЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГА БУЙ ЭСЭХ ТАЛААР САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.

санал өгсөн: 12
8 / 67%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
4 / 33%